054-4230300 office@hadarbd.com

גביע קרן טנדלר 2018

18.5.2018

תחרות לזיכרה של קרן טנדלר
ביוזמת חבריה של קרן, עיריית רחובות ובשיתוף מכבי וייסגל רחובות, האגודה בה גדלה קרן.

קרן טנדלר 1979-2006

 

INfo

סיכום הארוע

ביע קרן טנדלר התקיים היום 18.5.18 זו הפעם השלישית. 143 שחיינים מ19 אגודות התמודדו בהצלחה ובכבוד, עם מיגוון משחים וזאת בתנאי שרב כבד ולא רגיל.

השנה הצטרפו גם שחיינים צעירים לאירוע מתוך כוונה להנחיל גם להם את מורשתה של קרן. קרן אשר הוכרזה כגיבורת ישראל, מהווה מודל לשחיינים בכל גיל. “אורה ימשיך לזהור עוד שנים רבות” כפי שציינו בטקס הבוקר.

את הטקס חתם משחה בהרכב חסר. חברותיה של קרן זינקו ל50 מטר חופשי כאשר מסלול 3 ריק – שמור לקרן, זאת לצלילי שיר שנכתב עליה.

במהלך משחי הבוקר הקדישו השחיינים את משחה ה200 חופשי לשיאן ואלוף ישראל אמיר גניאל, שנפטר במפתיע השבוע.

תודה לכל השותפים לעשייה חשובה זו.

The Countdown Begins!

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

לו״ז

יום שישי 18.5.2018
8:00 חימום
9:00 תחילת תחרות וזינוק 50 גב
9:18 זינוק 100 פרפר
9:25 טקס מדליות 50 גב ו100 פרפר
9:35 זינוק 50 חזה
9:48 זינוק 200 חופשי
10:12 זינוק 100 גב
10:20 טקס מדליות 200 חופשי ו100 גב
10:30 טקס לזכרה של קרן ומשחה ראווה בהשתתפות החברים של קרן
10:50 חידוש תחרות
10:50 זינוק 50 פרפר
11:05 זינוק 100 מא
11:25 טקס מדליות 50 פרפר ו100 מא
11:35 זינוק 100 חזה
11:55 זינוק 50 חופשי
12:15 טקס מדליות 100 חזה
12:20 זינוק ל50X4 שליחים מעורב מיקס
12:30 טקס מדליות ל50 חופשי ופרסים לקבוצת השליחים המנצחת
12:45 סיום משוער

תקנון

תקנון

Learn More

תוצאות

2018 – Learn More
2017 – Learn More
2016