הדר בן דרור הפקות ספורט
בשיתוף פעולה עם S.B.SPORT

אפשרויות חדשות
למחנות אימון
בכל ענפי הספורט

Minsk

בלרוס

Komitite

בולגריה

Kamchia

בולגריה

Varna

בולגריה

לאור ההצלחה בשנתיים האחרונות,
חוזרים אליכם עם מגוון אפשרויות למחנות אימון

· מתקני אימון ותנאים מקצועיים
· צוות הפקה מלווה לאורך כל המחנה
· מוכנות הקשבה וגמישות לבניית התכנית לשביעות רצונכם
· איתור אטרקציות ואפשרויות טיול.